Bakgrunn:

Det er en forståelse for at yoga fungerer som et verktøy for personlig og spirituell utvikling. Mange oppdager yoga gjennom en livssituasjon der de trenger å bygge seg opp og finne nye strategier. Da hjelper det å ha verktøy som er testet gjennom 2500 år, og som adresserer alle delene vi består av: det fysiske, … Continue reading Bakgrunn: